Suport soldar

mi-base-soldar-alternativaUn altre suport , complementari al que se sol fer servir per soldar,  i que es pot usar també per fondre, mes gran, i també en previsió de estar mes estona donant  calor, amb potes de fusta per aïllar una mica mes la   calor generada
de la base, que si es una taula de fusta, bona falta que fa.

Plataforma giratoria per soldar (joieria)

mi-plataforma-giratoria-soldarQuan soldem  peces de joieria, de vegades passa que la flama té que escalfar en diversos anguls, alhora o succesivament. I no tenim marge per fer aquest moviment.  Vaig fer per quan es donés el cas, aquesta plataforma giratoria. La base es un quadrat de ferro de 12 x 12 centimetres i un centimetre de gruix, prou pesada doncs.  Té soldat un rodament (amb els punts de soldadura per fora, la part interior gira lliure)  dins el qual vaig insertar un eix que té a dalt roscada una especie d´arandela gran de ferro de 10 centimetres de diametre i  3 milimetres de gruix. Li vaig enganxar a sobre paper de vidre bast, a titol de producte antilliscant. A la dita arandela hi vaig insertar , cap a baix,  quatre cargols llargs  per poder empentar la plataforma amb facilitat.  He de confesar que encara no la he estrenat.